Elevhälsa

Elevhälsans arbete

Enligt skollagen omfattar elevhälsan på Tornadoskolan medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsans medicinska insatser (skolhälsovården) består av skolsköterska Simone Törnwall och skolläkare Sylvia Freund.
Vi tar över efter barnhälsovården, BVC, då barnet börjar skolan. Vi fullföljer det vaccinationsprogram som inleddes där samt erbjuder fortsatta hälsobesök. Dessa hälsobesök innefattar hälsokontroller (tillväxt, rygg, syn, hörsel) och individuella hälsosamtal enligt Skolhälsans riktlinjer. Självklart kan elever och vårdnadshavare kontakta skolhälsovården på eget initiativ när det behövs. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt. 

Elever som har behov av särskilda insatser, som t.ex. vid olika sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar, fungerar skolhälsovården som en länk mellan elev/vårdnadshavare, behandlande läkare och skolan. Även elevernas arbetsmiljö bevakas ur ett medicinskt perspektiv. Då vårt uppdrag främst är förebyggande utför vi endast enklare sjukvård och hänvisar ofta till landstinget för vård.

Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med alla övriga pedagoger på skolan. Undervisning om hållbar livstil sker kontinuerligt av lärarna i klassrummet. Vi utgår ifrån Anna Nygrens material. Klicka på länken nedan Ung Livsstil för att läsa mer. Eleverna på Tornadoskolan får därmed kunskap om och verktyg för hållbar livsstil. 
 

Vi som ingår i Elevhälsoteamet

Ingrid Söderman
Rektor & Förskolechef
Tel: 08-447 35 41
ingrid.soderman@tornadoskolan.se

Djordje Petrovic
Biträdande rektor
Tel: 08-447 35 40 anknytning 4
djordje.petrovic@tornadoskolan.se

Simone Törnwall
Skolsköterska
Arbetar kl. 8.00-16.30 måndag, tisdag och torsdag.
Tel: 08-447 35 46                  simone.tornwall@tornadoskolan.se                

   

David Jemsby
Specialpedagog
Tel: 08-447 35 47
david.jemsby@tornadoskolan.se

 

Hjalmar Adsenius
Resurspedagog
Tel: 08-447 35 47
hjalmar.adsenius@tornadoskolan.se

 

Cristina Sohl Stjernberg
Kurator
Tel: 08-447 35 47
cristina.sohlstjernberg@tornadoskolan.se

Skolpsykolog
Kontakt med skolpsykologen tas via elevhälsoteamet.