Vindspelet

Vår verksamhet

Vindspelet är en avdelning med barn i åldrarna 1-2 år. 

På Vindspelet vill vi skapa förutsättningar för barnet och gruppen att vara med och påverka sin vardag på förskolan. Vi pedagoger arbetar som goda förebilder för ett demokratiskt förhållningssätt i gruppen. Våra återkommande rutiner skapar trygghet och arbetsro i gruppen.

Ett av våra prioriterade mål är att skapa en miljö som verkar utvecklande, tillåtande och inspirerande för alla barn i något avseende. Vi arbetar kontinuerligt i mindre grupper genom lärandeobjekt. Lärandeobjekten är planerade utifrån förskolans Läroplan 98/18. Vi arbetar med lärande i olika stationer och pedagogiska hörnor inne på avdelningen. Vi vistas utomhus minst en gång per dag. 

loading...

Vi som arbetar på Vindspelet

Niclas Svanlund
Förskollärare
Email:
niclas.svanlund@tornadoskolan.se

Raquel Aballi Cousido
Barnskötare
Email:
raquel.aballi@tornadoskolan.se

 

  

Farzaneh Mahmoudi
Barnskötare
Emai:
farzaneh.mahmoudi@tornadoskolan.se

     

Kontaktuppgifter

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943113
128 32 Skarpnäck