Vindspelet

Vår verksamhet

Vindspelet är en avdelning med barn i åldrarna
1-3år.

På Vindspelet vill vi skapa bästa förutsättningar för lärande och att gruppen får vara med och påverka sin vardag på förskolan. Vi pedagoger arbetar med grundläggande värden och som goda förebilder för ett demokratiskt förhållningssätt där alla ska känna sig lika mycket värda. Våra återkommande rutiner skapar trygghet och arbetsro i gruppen.
Vi tar till vara på barnens intressen och arbetar med barnens språkutveckling på ett lekfullt och lärorikt sätt. Vi arbetar dagligen utifrån förskolans läroplan med dom nationella målen inom skapande, teknik, naturvetenskap, matematik, kultur och språk. Vi besöker Skarpnäcks Bibliotek minst 1 gång per månad där vi lånar en variation av böcker som vi använder till högläsning.

Ett av våra prioriterade mål är att skapa en miljö som verkar utvecklande, tillåtande och inspirerande för alla barn i något avseende. Vi arbetar kontinuerligt i mindre grupper genom lärandeobjekt. Lärandeobjekten är planerade utifrån förskolans Läroplan 98/18. Vi arbetar med lärande i olika pedagogiska hörnor inne på avdelningen. Vi vistas utomhus minst 2 gånger per dag.

loading...

Vi som arbetar på Vindspelet

Niclas Svanlund
Förskollärare
Email:
niclas.svanlund@tornadoskolan.se

  

Jouana Saleh
Barnskötare
Email:
jouana.saleh@tornadoskolan.se

     

Kontaktuppgifter

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943113
128 32 Skarpnäck