Skolbiblioteket

Skolbiblioteket

Tornadoskolan har ett eget bibliotek på plan 2 där skolbibliotekarien arbetar. Bibliotekarie, lärare och skolledning arbetar nära varandra på skolan.
Läs högt för ditt barn! Se klippet genom att klicka här!

Camilla Pontén
Skolbibliotekarie (tisdag och onsdag)
Email: camilla.ponten@tornadoskolan.se