Skolbiblioteket

Skolbiblioteket

Tornadoskolan har ett eget bibliotek på plan 2 där skolbibliotekarien Amanda Mjörnman arbetar. Bibliotekarie, lärare och skolledning arbetar nära varandra på skolan.
Läs högt för ditt barn! Se klippet genom att klicka här!

Kontakt

Amanda Mjörnman
Skolbibliotekarie
Email: amanda.mjornman@tornadoskolan.se