Stormvinden

Vår verksamhet

Vi är en avdelning med  barn i åldrarna 4-5 år. 
 
På Stormvinden arbetar vi tematiskt i form av projektgrupper. Just nu arbetar vi med tema  
”hälsa och rörelse”. I det tematiska arbetssättet belyser vi språk & kommunikation, samhälle & omvärld, matematik, naturvetenskap & teknik, barns inflytande, värdegrund samt hälsa och välbefinnande på ett lustfyllt sätt genom att ta vara på barnens intresse och nyfikenhet. Vi följer barnens upptäckter och utforskar tillsammans på ett utmanade och lekfullt sätt samt dokumenterar och reflekterar tillsammans kring det som händer och vad vi lär oss.

Bildspel

Vi som arbetar på Stormvinden

Jouana Saleh
Barnskötare
jouana.saleh@tornadoskolan.se

Raquel Aballi Cousido
Barnskötare
raquel.aballi@tornadoskolan.se

 

  

Raymond Sällinen
Förskollärare
raymond.sallinen@tornadoskolan.se

Kontakt

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943117
128 32 Skarpnäck