Åk F-3

Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande under hela läsåret. Åk F-3 har en tydlig årsplanering för större temaarbeten som ibland även involverar åk 4-6 och 7-9. Temaarbeten ska bygga på elevernas nyfikenhet och skapa lust till inlärning. Eleverna involveras i planeringen, utformningen och utvärderingen.

Vi har ett nära samarbete med den fritidshemspedagog som är ansluten till klassen och planerar aktiviteter och utflykter tillsammans. 

Alla pedagoger har schemalagda rastvärdar med olika uppdrag på skolgården.

Om du vill läsa mer om vårt arbete kan du göra det här!

Information

 

Följ oss gärna på Instagram!

Instagram

Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar Sofia Engström och Satu Henriksson. Therese Lund är föräldraledig under vårterminen.

Årskurs 2

I åk 2 är Linda Mickiewicz klassföreståndare och Camilla Stenström lärare i fritidshem/ fritidspedagog. 

Vi som arbetar i årskurs F-3

Årskurs 1

I åk 1 är Kristina Bälter klassföreståndare och
Andreas Björklund lärare i fritidshem/ fritidspedagog.

Årskurs 3

I åk 3 är Gordana Pajic klassföreståndare och
Melissa Meza fritidspedagog. Eliana Hosri Najem är fritidsresurs i klassen.

Sofia Engström
Förskoleklass
Email: sofia.engstrom@tornadoskolan.se

Kristina Bälter
Årskurs 1
Email: kristina.balter@tornadoskolan.se

 

Gordana Pajic
Årskurs 3
Email: gordana.pajic@tornadoskolan.se

Satu Henriksson
Förskoleklass
satu.henriksson@tornadoskolan.se 

Linda Mickiewicz
Årskurs 2
Email:linda.mickiewicz@tornadoskolan.se

 

Therese Lund (föräldraledig)
Förskoleklass
Email: therese.lund@tornadoskolan.se

Sandra Brömster (tjänstledig)
Email:sandra.bromster@tornadoskolan.se

Kontakt

Lärare åk F-3 

  08- 447 35 44  välj anknytning                                       Det går också att nå lärarna genom att ringa på  
    1.    Förskoleklass   (0709943107) fritidshemmens respektive nummer.
    2.    Lärare åk 1-3    (0709943108)  08- 447 35 45 välj anknytning
2.  Årskurs 1     (0709943104)
3.  Årskurs 2     (0709943105)
4.  Årskurs 3     (0709943106)