Åk F-3

Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande under hela läsåret. Åk F-3 har en tydlig årsplanering för större temaarbeten som ibland även involverar åk 4-6 och 7-9. Temaarbeten ska bygga på elevernas nyfikenhet och skapa lust till inlärning. Eleverna involveras i planeringen, utformningen och utvärderingen.

Vi har ett nära samarbete med den fritidshemspedagog som är ansluten till klassen och planerar aktiviteter och utflykter tillsammans. 

Alla pedagoger har schemalagda rastvärdar med olika uppdrag på skolgården.

Om du vill läsa mer om vårt arbete kan du göra det här!

Information

 

Följ oss gärna på Instagram!

Instagram

Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar Sofia Engström och Therese Lund.

Veckobrev
Inför vecka 22

Årskurs 2A & 2B

Gordana Pajic arbetar som klasslärare i 2A. Annika Olsson arbetar som klasslärare i 2B.  Melissa Meza  arbetar som fritidshemspedagog. 
Veckobrev
2a
Inför vecka 21
2b
Inför vecka 22

Vi som arbetar i årskurs F-3

Årskurs 1

I årskurs 1 arbetar Linda Mickiewicz som klasslärare och
Maria Alexie som fritidshemsresurs.

Veckobrev
Inför vecka 22

Årskurs 3

I årskurs 3 arbetar Kristina Bälter som klasslärare och
Maria Nyström som fritidshemspedagog.


Veckobrev
Inför vecka 22

 

Sofia Engström
Förskoleklass
Email: sofia.engstrom@tornadoskolan.se

Linda Mickiewicz
Årskurs 1
Email:linda.mickiewicz@tornadoskolan.se

 

Annika Olsson (vikarie)
Årskurs 2 B
Email: annika.olsson2@tornadoskolan.se

Melissa Meza 
Resurspedagog i åk 2
Email: melissa.meza@tornadoskolan.se

Therese Lund
Förskoleklass
Email: therese.lund@tornadoskolan.se

Gordana Pajic
Årskurs 2 A
Email: gordana.pajic@tornadoskolan.se

Kristina Bälter
Årskurs 3
Arbetslagsledare 
Email: kristina.balter@tornadoskolan.se

 

Sandra Brömster (tjänstledig)
Email:sandra.bromster@tornadoskolan.se

Kontakt

Lärare åk F-3 

  08- 447 35 44  välj anknytning                                       Det går också att nå lärarna genom att ringa på  
    1.    Förskoleklass   (0709943107) fritidshemmens respektive nummer.
    2.    Lärare åk 1-3    (0709943108)  08- 447 35 45 välj anknytning
2.  Årskurs 1     (0709943104)
3.  Årskurs 2     (0709943105)
4.  Årskurs 3     (0709943106)