Förskolan Oceanen

Välkommen till Tornadoskolans förskola

Förskolan ligger några minuters promenad från Skarpnäcks tunnelbana.

Vi har en välplanerad pedagogisk inomhusmiljö i ljusa rymliga lokaler samt nära till inbjudande utomhusmiljöer med parker, ängar och skogar.

Vi arbetar med inspiration av Gunillla Guvås bok ''Från jag till Vi- Grupputveckling i förskola och skola''.  Inom förskolan arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete under hela läsåret på olika sätt.

Förskolan har 3 avdelningar VindspeletKulingen 
och Stormvinden.

Nyheter

FEBRUARI

Lediga platser
Vi har lediga platser på förskolan. Hör i så fall av er till rektor i förskolan (förskolechefen) Anne Korkmaz. Se kontaktuppgifter här nedan på sidan.

Tornadoskolans förskola satsar på HÄLSA
Tidningen Enterprise Magazine har skrivit om vår förskola i en artikel som handlar om hälsa och rörelse.
Klicka här och läs hela aritkeln!

Här påvisar vi ett exempel på en skapande aktivitet som skedde under hälsoveckan på förskolan. Vi samtalar med barnen om vikten av god kosthållning.

Om förskolans arbete

Hos oss ser vi varandras olikheter som en tillgång och arbetar aktivt för att skapa en trygg miljö med god omvårdnad om våra barn vilket vi ser som en förutsättning för trivsel och lärande. Vi arbetar för ett förtroendefullt och nära samarbete med alla vårdnadshavare.

Detta möjliggör vi genom att bjuda in till utvecklingssamtal varje termin, och föräldraråd 1-2 gånger per termin.  Under läsåret välkomnar vi även föräldrar att delta på FN-dagen, Lucia, vår vernissage samt sommarfest.

Tillsammans, pedagoger och barn, skapar vi möjligheter för utveckling och lärande i en trygg och stimulerande miljö. Vi på Tornadoskolans förskola Oceanen vill tillvarata barnens nyfikenhet, intresse och lust till lärande, varje dag på förskolan.

Vi besöker regelbundet Skarpnäcks bibliotek och tar del av deras kulturella utbud, samt teaterbesök för samtliga barn utifrån ålder och mognad. Vi vistas även utomhus minst en gång per dag med besök till parker och skog, förskolans barn har även tillgång till en närliggande gymnastiksal 1 gång i veckan.

I vårt utforskande av världen tillsammans med barnen utgår vi ifrån våra olika projekt, varierande på de olika avdelningarna som väljs med utgångspunkt i de intressen vi ser hos barnen. Vi är medforskande pedagoger i nära samspel med barnen. Vi arbetar med lärobjekt regelbundet i små grupper där barnen får möjlighet att fördjupa sitt lärande utifrån dom prioriterade nationella mål som står skrivna i Lpfö 18, samt vår verksamhetsplan för 2019/20.

Följ Tornadoskolans Förskola
​​​​Oceanen på Instagram!
 

Certifikat

Kontaktuppgifter

Anne Korkmaz
Rektor i förskola 
Tel: 0702973810
anne.korkmaz@tornadoskolan.se

Kontaktuppgifter

AdressTelefon
Pilotgatan 29Vindspelet         0709943113 
128 32 SkarpnäckKulingen             0709943119
Stormvinden     0709943117