Förskolan Oceanen

Välkommen till Tornadoskolans förskola

Tornadoskolans förskola Oceanen ligger några minuters promenad från Skarpnäcks tunnelbana.

Vi är en liten mindre förskola med tre avdelningar där vi arbetar nära varandra och varje pedagog känner varje barn. Vi arbetar för ett förtroendefullt och nära samarbete med alla vårdnadshavare.

Vi är en hälsoförskola som arbetar med hela barnets välmående. Vår syn på hälsa är baserad på forskning och innefattar rörelse, kost och balans. Vi arbetar efter en helhetssyn av vårt välmående. Vårt välmående kräver inte enbart rörelse utan även regelbundna rutiner och en lugn tillvaro, vi erbjuder barnen därför både och varje dag. 
Förskolan har en välplanerad pedagogisk inomhusmiljö med ljusa och rymliga lokaler. Förutom varje avdelning har vi även en ateljé och ett rörelserum inomhus, utomhus utnyttjar vi parker, ängar och skogar. Vi vistas ute varje dag och arbetar medvetet med de aktiviteter vi erbjuder barnen utomhus.  

För oss är värdegrundsarbete något som genomsyrar vår verksamhet.  Inom förskolan arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete under hela läsåret på olika sätt. Läs mer om varje avdelnings enskilda arbete under deras enskilda flikar. Förskolan har 3 avdelningar VindspeletKulingen och Stormvinden.

Förskolans pedagoger arbetar med inspiration av Gunilla Guvås bok ''Från jag till Vi- Grupputveckling i förskola och skola''. Vi arbetar med gruppdynamik såväl som det enskilda barnet. Vi tror på att sammanhållning stärker jaget. 

Vi arbetar med "Läsklarmetoden" med målet att alla barn ska klara läsmålen och vara välföreberedda för förskoleklas och åk 1! Klicka på länken ovan om du vill läsa mer.

Vi följer Stockholm Stads riktlinjer för taxa och öppettider.

JUNI

Lediga platser
Vi har lediga platser på förskolan. Hör i så fall av er till rektor i förskolan, Anne Korkmaz. Se kontaktuppgifter här nedan på sidan.
I bildspelet nedan ser ni några vanligt förekommande aktiviteter som hela förskolans barn får ta del av i vår verksamhet. Vi har lärandeobjekt som är planerade utifrån barns intresse, mognad och behov. Vi har DBR (dialogical book reading) som är ett språkutvecklande arbetssätt utifrån kompisböckerna av Linda Palm. Vi har även hälsoveckor, utflykter veckovis, skapandetekniker i tvärgrupper och lärande i fri lek. 
loading...

Om förskolans arbete

Vi på Tornadoskolans förskola Oceanen vill tillvarata barnens nyfikenhet, intresse och lust till lärande, varje dag på förskolan. Hos oss ser vi därför varandras olikheter som en tillgång och arbetar aktivt för att skapa en trygg miljö med begreppet Educare som ledord. Vi arbetar för lärande och omsorg i en god balans eftersom trygghet är en förutsättning för trivsel och lärande. Vi arbetar för ett förtroendefullt och nära samarbete med alla vårdnadshavare.

Varje termin bjuder vi in vårdnadshavare till utvecklingssamtal och föräldraråd 1-2 gånger per termin. Under läsåret välkomnar vi även föräldrar att delta på FN-dagen, Lucia, vår vernissage samt sommarfest. 

Vi besöker regelbundet Skarpnäcks bibliotek och tar del av deras kulturella utbud, samt teaterbesök för samtliga barn utifrån ålder och mognad. Vi vistas även utomhus en till två gånger om dagen och besöker parker samt skog varje vecka. 

På förskolan Oceanen arbetar vi med flera olika lärandeobjekt varje termin. Lärandeobjekten baseras på barnens intresse och behov i relation till Förskolans Läroplan 98/18, Verksamhetsplan samt Skollagen 2010. Lärandeobjekten sker i mindre grupper och genomförs med medutforskande pedagoger. För oss är det viktigt att skapa glädje i relation till lärande. 

Följ Tornadoskolans Förskola
​​​​Oceanen på Instagram!
 

Kontaktuppgifter

Anne Korkmaz
Rektor i förskola 
Tel: 0702973810
anne.korkmaz@tornadoskolan.se

Kontaktuppgifter

AdressTelefon
Pilotgatan 29Vindspelet         0709943113 
128 32 SkarpnäckKulingen             0709943119
Stormvinden     0709943117