Om oss 

Vår historia

Tornadoskolan har sitt ursprung i fritidshemmet "Tornado" som fram till 1994 tillhörde Skarparbyskolan. Tornado knoppades då av och Tornadoskolan AB startades. Krister Tegnestrand (1994-2008) och Ingrid Söderman (2009-2018) har varit skolans huvudmän. Sedan september 2018 är Tornadoskolan dotterbolag till Atvexagruppen (www.atvexa.se). Djordje Petrovic är VD sedan maj 2020.

Atvexas alla verksamheter är medlemmar i branschorganisationen Friskolornas Riksförbund och arbetar i linje med förbundets etiska riktlinjer.

Skolan består av enparallelliga klasser i åk F-9, en förskola med totalt 3 avdelningar samt ett fritidshem som tar emot elever från åk F-3 och en fritidsklubb som tar emot elever från årskurs 4-6.
 

Tornadoskolans värdegrund

Tornadoskolans vision

Tornadoskolans vision är att alla elever ska lämna skolan med goda kunskaper och som empatiska människor med god självkännedom och framtidstro.