Om oss 

Vår historia

Tornadoskolan har sitt ursprung i fritidshemmet "Tornado" som fram till 1994 tillhörde Skarparbyskolan. Tornado knoppades då av och Tornadoskolan AB startades. Krister Tegnestrand (1994-2008) och Ingrid Söderman (2009-2018) har varit skolans huvudmän. Sedan september 2018 är Tornadoskolan dotterbolag till Atvexagruppen (www.atvexa.se). Djordje Petrovic är VD sedan maj 2020 och har arbetat på Tornadoskolan både som lärare och rektor sedan 2008.

Atvexas alla verksamheter är medlemmar i branschorganisationen Friskolornas Riksförbund och arbetar i linje med förbundets etiska riktlinjer.

Skolan består av enparallelliga klasser i åk F-9, en förskola med totalt 3 avdelningar samt ett fritidshem som tar emot elever från åk F-3 och en fritidsklubb som tar emot elever från årskurs 4-6.
 

Tornadoskolans värdegrund

Tornadoskolans vision

Tornadoskolans vision är att alla elever ska lämna skolan med goda kunskaper och som empatiska människor med god självkännedom och framtidstro.