Om oss 

Vår historia

Tornadoskolan har sitt ursprung i fritidshemmet Tornado som fram till 1994 tillhörde Skarparbyskolan. Tornado knoppades då av och Tornadoskolan AB startades. I januari 2008 fick Tornadoskolan en ny huvudman/ ägare, Ingrid Söderman. Sedan september 2018 tillhör Tornadoskolan AB Atvexagruppen (www.atvexa.se). 

Atvexas alla verksamheter är medlemmar i branschorganisationen Friskolornas Riksförbund och arbetar i linje med förbundets etiska riktlinjer.

Skolan består av enparallelliga klasser i åk F-9, en förskola med totalt 3 avdelningar samt ett fritidshem som tar emot elever från åk F-3 och en fritidsklubb som tar emot elever från årskurs 4-6.
 

Tornadoskolans värdegrund

Tornadoskolans vision

Tornadoskolans vision är att alla elever ska lämna skolan med goda kunskaper och som empatiska människor med god självkännedom och framtidstro.