Tornadoskolan

Välkommen till Tornadoskolan i Skarpnäck

Tornadoskolan är en liten friskola i Skarpnäck med förskola, skolår F-9 och en integrerad fritidshemsverksamhet.

Skolan kännetecknas av hög vuxennärvaro som skapar en nära kommunikation till elever. Skolan präglas därför av trygghet och social trivsel som byggs upp också genom skolans litenhet och känslan av gemenskap och delaktighet.
Det är nära till beslut i och med ett tätt samarbete mellan alla enheter på skolan. 

Tornadoskolans vision är att alla elever lämnar oss med goda kunskaper
och som empatiska människor med god självkännedom och framtidstro.

Tornadoskolan har en hälsoprofil och erbjuder eleverna rörelse under skoltid. Detta bl.a. genom ett samarbete med Hammarby IF.  På elevens val kan eleverna välja fotboll, dans och  fördjupningar i andra ämnen.

Kalendarium

MARS

Studiedag på måndag den 8/3
Skolan har stängt, eleverna i åk F-9 är lediga och fritidshemmet har öppet för anmälda elever.

Info ang. distansundervisning 
Elever i åk 7-9 fortsätter med distansundervisning under v.10.
Elever i åk F-6 går som vanligt från och med tisdag den 9/3.

Lediga platser
Vi har några lediga platser i klasserna och det går bra att höra av sig till oss eller göra en ansökan här. Hör av er till rektor, Djordje Petrovic, eller biträdande rektor, Anne Korkmaz, om ni är intresserade av plats. 

Samarbete med Kulturskolan
Från och med det här läsåret lånar Kulturskolan våra lokaler på eftermiddagstid och erbjuder sina kurser (som bokas via deras hemsida) för intresserade elever. Då Kulturskolan inte har någon verksamhet i Skarpnäck tror vi att detta kommer att gynna många barn på vår skola och i närområdet!

Tornadoskolans betygsresultat VT 2020
Vi förespråkar transparens och öppenhet gällande skolors kvalitet och resultat. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå har vi valt att redovisa våra egna resultat för avgångseleverna på grundskolan (åk 9) vårterminen 2020.
Genomsnittligt meritvärde: 228
Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen: 100 %
Andel behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program: 100 %
Andel behöriga till yrkesprogram: 100 %

Hälsoprofil
Här kan du läsa mer om skolans hälsoprofil och se bilder från elevens val!

Skolinspektionen hade tillsyn på Tornadoskolan i september 2019
Skolinspektionen hade tillsyn gällande skolans arbete med extra anpassningar/ särskilt stöd och kom fram till att Tornadoskolan uppfyller författningarnas krav om elevers rätt till extra anpassningar och särskilt stöd!

Följ oss på Instagram!
Tornadoskolan

Instagram

Skolans planer

Intresseanmälan