Tornadoskolan

Välkommen till Tornadoskolan i Skarpnäck

Tornadoskolan är en liten friskola i Skarpnäck med förskola, skolår F-9 och en integrerad fritidshemsverksamhet.

Skolan kännetecknas av hög vuxennärvaro som skapar en nära kommunikation till elever. Skolan präglas därför av trygghet och social trivsel som byggs upp också genom skolans litenhet och känslan av gemenskap och delaktighet.
Det är nära till beslut i och med ett tätt samarbete mellan alla enheter på skolan. 

Tornadoskolans vision är att alla elever lämnar oss med goda kunskaper
och som empatiska människor med god självkännedom och framtidstro.

Tornadoskolan har en hälsoprofil och erbjuder eleverna rörelse under skoltid. Detta bl.a. genom ett samarbete med Hammarby IF.  På elevens val kan eleverna välja fotboll, dans och  fördjupningar i andra ämnen.

2017 gick eleverna i åk 9 ut med meritvärdet 279 vilket var det högsta i närområdet och topp 20 i Stockholms län.

Kalendarium

Nyheter

JANUARI

Lediga platser
Vi har några lediga platser i klasserna och det går bra att höra av sig till oss eller göra en ansökan här.
Alla som önskar en plats i Tornadoskolans förskoleklass till hösten 2020 måste välja Tornadoskolan i samband med skolvalet mellan 15/1-15/2.
Det går också bra att söka plats till åk 1-9 via skolvalstjänsten.
Hör av er till rektor, Djordje Petrovic, om ni har några som helst funderingar. 
Klicka här och gör skolvalet!
 (Bank-Id behövs)
Här kan du läsa mer om hur skolvalet går till och hur du gör om du inte har Bank-ID.

Skolinspektionen hade tillsyn på Tornadoskolan i september
Skolinspektionen hade tillsyn gällande skolans arbete med extra anpassningar/ särskilt stöd och kom fram till att Tornadoskolan AB uppfyller författningarnas krav om elevers rätt till extra anpassningar och särskilt stöd!

Information om lärarbehörighet
Under det förra läsåret hade vi en lägre lärarbehörighet på Tornadoskolan bland annat pga. att vi hade några föräldralediga lärare. Både Yasmin Delgado (SO- lärare i åk 4-6) och Andreas Larsson (SO- lärare i åk 7-9) är tillbaka och arbetar heltid från och med den här terminen.
Till det här läsåret har vi också anställt:
- behörig speciallärare i F-9 som heter Ulrica Adolfsson
- behörig Ma/NO- lärare i åk 4-6 som heter Fredrik Hellberg
- behörig musiklärare i F-9 som heter Gabriel Polotto
De återstående lärarna som saknar behörighet studerar och är i slutfasen av sin utbildning. Det är lärare som har lång erfarenhet, t.om över 15 år, av undervisning vilket inte syns i statistiken

Skolans planer (Klicka här och läs mer om skolans planer)
Läsårskalendarie 19-20
APT- träffar 19-20
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Följ oss på Instagram!
Tornadoskolan

Instagram

Certifikat

Intresseanmälan