Tornadoskolan

Välkommen till Tornadoskolan i Skarpnäck

Tornadoskolan är en liten friskola i Skarpnäck med förskola, skolår F-9 och en integrerad fritidshemsverksamhet.

Skolan kännetecknas av hög vuxennärvaro som skapar en nära kommunikation till elever. Skolan präglas därför av trygghet och social trivsel som byggs upp också genom skolans litenhet och känslan av gemenskap och delaktighet.
Det är nära till beslut i och med ett tätt samarbete mellan alla enheter på skolan. 

Tornadoskolans vision är att alla elever lämnar oss med goda kunskaper
och som empatiska människor med god självkännedom och framtidstro.

Tornadoskolan har en hälsoprofil och erbjuder eleverna rörelse under skoltid. Detta bl.a. genom ett samarbete med Hammarby IF.  På elevens val kan eleverna välja fotboll, dans och  fördjupningar i andra ämnen.

Kalendarium

Nyheter

APRIL

Lediga platser
Vi har några lediga platser i klasserna och det går bra att höra av sig till oss eller göra en ansökan här.
Alla elever som ska börja i förskoleklassen i augusti 2020 kommer att ha en inskolning  under slutet av maj och i början av juni månad. Vi kommer att ha ett informationsmöte i mitten av maj då vi kommer att gå igenom inskolningsplanen. Pga. rådande omständigheter kan det bli så att mötet ersätts med information via mejl.
Hör av er till rektor, Djordje Petrovic, om ni har några som helst funderingar. 

David Fällman och Emma Gibson besökte Tornadoskolan
A- lagspelarna i Hammarby IF besökte eleverna i måndags den 27/1. David och Emma berättade om deras karriärer men också vikten av att prestera väl i skolan. Eleverna hade möjlighet att ställa frågor och några elever fick  testa sina finter på David. På vårt Instagram kan du se några bilder från besöket.

Skolinspektionen hade tillsyn på Tornadoskolan i september 2019
Skolinspektionen hade tillsyn gällande skolans arbete med extra anpassningar/ särskilt stöd och kom fram till att Tornadoskolan uppfyller författningarnas krav om elevers rätt till extra anpassningar och särskilt stöd!

Information om lärarbehörighet
Under det förra läsåret hade vi en lägre lärarbehörighet på Tornadoskolan bland annat pga. att vi hade några föräldralediga lärare. Både Yasmin Delgado (SO- lärare i åk 4-6) och Andreas Larsson (SO- lärare i åk 7-9) är tillbaka och arbetar heltid från och med den här terminen.
Till det här läsåret har vi också anställt:
- behörig speciallärare i F-9, Ulrica Adolfsson
- behörig Ma/NO- lärare i åk 4-6, Fredrik Hellberg
- behörig musiklärare i F-9, Gabriel Polotto
De återstående lärarna som saknar behörighet studerar och är i slutfasen av sin utbildning. Det är lärare som har lång erfarenhet, t.om över 15 år, av undervisning vilket inte syns i statistiken

Följ oss på Instagram!
Tornadoskolan

Instagram

Skolans planer

Intresseanmälan