Fritidshemmet

Information om Fritidshemmet

Tornadoskolans fritidshem består av ca. 80 elever från förskoleklass till åk 3 och håller till längst ner i huset där vi delar lokaler med skolans verksamhet. I anslutning till lokalerna har vi en stor skolgård som inbjuder till lek. 

Under skoldagen finns fritidshemspersonalen med och arbetar aktivt i klasserna. Flera gånger under veckan håller fritidshemspersonalen i halvklasser där skolans arbete förlängs och barnens kreativitet tas tillvara på. 

Efter skoldagen äter eleverna mellanmål i skolrestaurangen. Fritidspedagoger och lärare är med och äter mellanmålet tillsammans med eleverna.

Kl. 14.45-15.45 har vi styrda aktiviteter som planeras utifrån Lgr 22 (läroplanen). Fritidspedagogerna gör pedagogsiska planeringar för de olika aktiviteterna i syfte att erbjuda en meningsfull fritid. Exempel på styrda aktiviteter är dans, skapande, pyssel, fotboll, rörelse/ lekar, syhörna, spelhåla, skogsvandring, utelek och läxhjälp. Övriga tider erbjuder vi eleverna fri lek som också är oerhört viktig!

Vi har också en fritidsklubb "Tornadoklubben" för elever i åk 4-6. Eleverna är på plan 0 och har också möjlighet att välja ovanstående aktiviteter. Fritids/ resurspedagogen i åk 4-6 är med och stöttar i klasserna under skoldagen. Efter skoldagen äter eleverna mellanmål och går sedan ner till resp. aktivitet.

Nyheter

Går du i åk 4-6 och är intresserad av att vara med i fritidsklubben behöver du ansöka om det! Hör av dig till din mentor eller till ankie.glas@tornadoskolan.se om du önskar vara med!

Vi som arbetar på Fritidshemmet

Åsa Lindgren
Lärare i förskoleklass
Email:
asa.lindgren@tornadoskolan.se

Ismeta Nezirevic
Fritidshemspedagog åk 1-2
Email:
ismeta.nezirevic@tornadoskolan.se

Melissa Meza 
Fritidshemspedagog i åk 3
Vikarie/ schemaansvarig
Email: melissa.meza@tornadoskolan.se

Jannica Forsström
Socialpedagog
Email: jannica.forsstrom@tornadoskolan.se

Vladan Tomic
Fritidshemspedagog F-3/ Resurspedagog
Email: vladan.tomic@tornadoskolan.se

Kontakt

Fritidshemmet åk 1-6 och fritidsklubben

    08- 447 35 45 välj anknytning

  1. Årskurs 1     (0709943104)
  2. Årskurs 2     (0709943105)
  3. Årskurs 3     (0709943106)
  4. Årskurs 4-6/ Fritidsklubb     (0702973847)  

 
 

       

Fritidshem Förskoleklass

08- 447 35 44 eller 0709943107