Kulingen

Vår verksamhet

Kulingen är en avdelning med barn i åldrarna 1,5 till 3,5 år. Här arbetar vi temainriktat där vi utgår från barnens intressen och behov.

Vi vill ge barnen förutsättningar att kunna kommunicera och förmedla sina tankar och upplevelser samt förstå andras perspektiv. Vi lägger grunden till ett livslångt lärande och vill väcka barnens nyfikenhet. Vårt mål är att dagligen inspirera barnens språkutveckling och vidga deras syn på världen runt omkring oss. Vi arbetar på hela förskolan med värdegrunden där vi väljer böcker till projektet inom Digital Bookreading och anpassar den pedagogiska miljön för att kunna stimulera och ge förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang.

Hos oss på Kulingen blir pedagoger och barnen medforskare inom de olika nationella målen. Vi utmanar barnen och observerar resultaten tillsammans. Vi utforskar, vi dokumenterar och vi reflekterar kring dem lärande processerna. Detta återspeglas i dem pedagogiska miljön på avdelningen som hela tiden förändras. Vi vill skapa estetiska läromiljöer som inspirerar barnens lärande och lägger grunden till en gemensam rhizomatisk utveckling. Under vårterminen planerar vi arbeta med matematik kring ett och en relation och rumsuppfattning. Inom naturvetenskap ska vi utforska vidare kring vatten och luft, densitet, fenomenet flyta och sjunka samt lufttryck och blås teknik. Under denna termin ska barnen utforska olika skapande tekniker. Framöver kommer vi även att fördjupa oss i arbete med lera. Inom digitalisering kommer vi lära oss grunder om analog programmering och skapa filmer inom stopp motion.

Hos oss på Kulingen får barnen möjlighet att arbeta med en musiklärare varje vecka där barnen kan lära sig nya sånger och prova på att spela på olika instrument. Utifrån vår profil lägger vi stor vikt på välbefinnande och hälsa och jobbar därför mycket med koordination och kroppsmedvetenheten både under våra utomhus och inomhus aktiviteter. Under hela året vistas vi dagligen minst två gånger per dag ute. Detta ger oss och barnen möjlighet att under hela året upptäcka livet runt omkring oss och observera hur naturen förändras. Under vårterminen ska vi utforska tillsammans livet under stenen, lära oss mera om insekter samt bearbeta barns kunskaper genom att skapa några av insekter med olika material. Därefter ska vi arbeta med digitalisering och skapa film med hjälp av program stopp motion. Hela förskolan arbetar med hållbar utveckling och projektet kring återvinning. Under våren vi kommer att arbeta med projektet från jord till bord.

loading...

Vi som arbetar på Kulingen

Monika Hedberg
Förskollärare
Email: monika.hedberg@tornadoskolan.se

  

Jouana Saleh
Barnskötare
Email:
jouana.saleh@tornadoskolan.se

Kontakt

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943119
128 32 Skarpnäck