Kulingen

Vår verksamhet

Kulingen är en avdelning med barn i åldrarna 2,5-3,5 år. 

På Kulingen har vi ett tematiskt arbete där vi utgår från barnens intressen och behov.  I våra lärandeobjekt belyser vi just nu språk, matematik, naturvetenskapliga fenomen kring vatten och densitet samt olika skapande tekniker. Vi vill utveckla barnens kunskaper på ett utmanande sätt där vi tillsammans utforskar, dokumenterar och reflekterar kring det som sker under processens gång. Vi vill ge barnen förutsättningar till att kunna kommunicera och förmedla sina tankar och upplevelser samt förstå andras perspektiv. Den pedagogiska miljön på avdelningen är föränderlig då vi vill skapa lärmiljöer som stimulerar barnens utveckling på ett lekfullt sätt. Hos oss blir pedagoger och barn medforskande inom de olika prioriterade nationella målen. 

Vi som arbetar på Kulingen

loading...

Jouana Saleh
Barnskötare
Email:
jouana.saleh@tornadoskolan.se

Monika Hedberg
Förskollärare
Email: monika.hedberg@tornadoskolan.se

  

Kontakt

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943119
128 32 Skarpnäck