Kulingen

Vår verksamhet

Kulingen är en avdelning med barn i åldrarna 2,5 till 4 år. Här arbetar vi temainriktat där vi utgår från barnens intressen och behov. 
Vi vill ge barnen förutsättningar att kunna kommunicera och förmedla sina tankar och upplevelser samt förstå andras perspektiv. Vi lägger grunden till ett livslångt lärande och vill väcka barnens nyfikenhet. Vårt mål är att dagligen inspirera barnens språkutveckling och vidga deras syn på världen runt omkring oss. Vi arbetar på hela förskolan med Digital Bookreading och anpassar den pedagogiska miljön för att kunna stimulera och ge förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang. 
   
Hos oss på Kulingen blir pedagoger och barnen medforskare inom de olika nationella målen. Vi utmanar barnen och observerar resultaten tillsammans. Vi utforskar, vi dokumenterar och vi reflekterar kring dem lärande processerna. Detta återspeglas i den pedagogiska miljön på avdelningen, som hela tiden förändras. Vi vill skapa estetiska läromiljöer som inspirerar barnens lärande och lägger grunden till en rhizomatisk utveckling. 
 
Under höstterminen planerar vi arbeta med matematik kring sortering och klassificering samt geometriska former. Inom naturvetenskap ska vi utforska kring vatten, densitet och fenomenet flyta och sjunka. Under hela året planerar pedagogerna och barnen arbeta med olika skapande tekniker. Framöver kommer vi även att fördjupa oss i arbete med lera. Inom digitalisering kommer vi lära oss grunder om analog programmering och Green screen.  

På hela förskolan får barnen möjlighet att arbeta med en musiklärare från Tornadoskolan varje vecka där barnen kan lära sig nya sånger och prova på att spela på olika instrument.

Vi lägger stor vikt på välbefinnande och hälsa och jobbar därför mycket med koordination och kroppsmedvetenheten både under våra utomhus,- och inomhus aktiviteter. Under hela året vistas vi dagligen minst två gånger per dag ute. Detta ger oss och barnen möjlighet att under hösten och vinter  upptäcka livet runt omkring oss och observera hur naturen förändras. Under höstterminen ska vi utforska tillsammans livet på bondgården lära oss mera om bondgårdsdjuren samt bearbeta barns kunskaper genom att skapa några av djur med hjälp av olika material.  
 

loading...

Vi som arbetar på Kulingen

Monika Hedberg
Förskollärare
Email: monika.hedberg@tornadoskolan.se

  

Jouana Saleh
Barnskötare
Email:
jouana.saleh@tornadoskolan.se

Kontakt

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943119
128 32 Skarpnäck