Kulingen

Vår verksamhet

Kulingen är en avdelning med barn i åldrarna 2,5 till 4 år. Här arbetar vi temainriktat där vi utgår från barnens intressen och behov.

Under höstterminen har vi arbetat med matematik kring sortering och klassificering samt geometriska former. Den här terminen ska vi koncentrera oss på begrepp som rumsuppfattning och mätning. Inom naturvetenskap har vi arbetat med densitet och fenomenet flyta och sjunka. Vi kommer även utforska lufttryck utifrån naturvetenskap och teknik. Under hela året har pedagogerna och barnen utforskat tryckteknik inom skapande. Framöver kommer vi även att fördjupa oss i arbete med lera. Inom digitalisering har vi utforskat och lärt oss grunder om analog programmering och vi ska där fortsätta utveckla våra kunskaper under den här terminen.  Då barnen har visat stort intresse kring insekter har vi tidigare lagt projekt kring livet under stenen på höstterminen.
Hos oss på Kulingen får barnen möjlighet att arbeta med en musiklärare varje vecka där barnen kan lära sig nya sånger och prova på att spela på olika instrument. Vi lägger stor vikt på välbefinnande och hälsa och jobbar därför mycket med koordination och kroppsmedvetenheten både under våra utomhus och inomhus aktiviteter.
Under våren ska vi på förskolan tillsammans lära oss att odla ihop med barnen för att lägga grund och förståelse för en hållbar utveckling. Barnen kommer under vår och sommar upptäcka livet runt omkring oss och observera hur naturen förändras. Under vårterminen ska vi utforska vidare tillsammans livet under en sten och lära oss mera om insekter samt bearbeta barns kunskaper genom att skapa några av insekter med hjälp av olika material.
Vi vill ge barnen förutsättningar att kunna kommunicera och förmedla sina tankar och upplevelser samt förstå andras perspektiv. Vi lägger grunden till ett livslångt lärande och vill väcka barnens nyfikenhet. Vårt mål är att dagligen inspirera barnens språkutveckling och vidga deras syn på världen runt omkring oss.
Hos oss på Kulingen blir pedagoger och barnen medforskare inom de olika nationella målen. Vi utmanar barnen och observerar resultaten tillsammans. Vi utforskar, vi dokumenterar och vi reflekterar kring dem lärande processerna. Detta återspeglas i dem pedagogiska miljön på avdelningen som hela tiden förändras. Vi vill skapa estetiska läromiljöer som inspirerar barnens lärande och lägger grunden till en gemensam rhizomatisk utveckling.

loading...

Vi som arbetar på Kulingen

Monika Hedberg
Förskollärare
Email: monika.hedberg@tornadoskolan.se

  

Raquel Aballi Cousido
Barnskötare
Email:
raquel.aballi@tornadoskolan.se
 

Kontakt

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943119
128 32 Skarpnäck