Kulingen

Vår verksamhet

Kulingen är en avdelning med barn i åldrarna 1,5 till 3,5 år. Här arbetar vi temainriktat där vi utgår från barnens intressen och behov. Under hösten 2024 kommer vi att starta upp ett arbete med Bornholmsmodellen, ett arbetssätt att främja språkutveckling. Vi kommer att starta igång med Sopmonster för att knyta an till ett tydligare arbete med hållbar utveckling och Grönt flagg. 
Hösten innehåller också lärandeobjekt i matematik där vi kommer arbeta med mätning och 1-1 relationen, fysik, hälsa och rörelse och naturvetenskap. 

Vi vill ge barnen förutsättningar att kunna kommunicera och förmedla sina tankar och upplevelser samt förstå andras perspektiv. Vi lägger grunden till ett livslångt lärande och vill väcka barnens nyfikenhet. Vårt mål är att dagligen inspirera barnens språkutveckling och vidga deras syn på världen runt omkring oss. Vi arbetar på hela förskolan med värdegrund och knyter samman det med litteratur inom vårt språkutvecklande arbetssätt Digital Bookreading (DBR) och anpassar den pedagogiska miljön för att kunna stimulera och ge förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang.

Hos oss på Kulingen blir pedagoger och barnen medforskare inom de olika nationella målen. Vi utmanar barnen och observerar resultaten tillsammans. Vi utforskar, vi dokumenterar och vi reflekterar kring läraprocesser. Detta återspeglas i den pedagogiska lärmiljön på avdelningen som hela tiden förändras. Vi vill skapa estetiska läromiljöer som inspirerar barnens lärande och lägger grunden till en gemensam rhizomatisk utveckling. 

Hos oss på Kulingen får barnen möjlighet att arbeta med en musiklärare varje vecka där barnen kan lära sig nya sånger och prova på att spela på olika instrument. Utifrån vår profil lägger vi stor vikt på välbefinnande och hälsa och jobbar därför mycket med koordination och kroppsmedvetenheten både under våra utomhus och inomhus aktiviteter. Under hela året vistas vi dagligen minst två gånger per dag ute. Detta ger oss och barnen möjlighet att under hela året upptäcka livet runt omkring oss och observera hur naturen förändras. 

loading...

Vi som arbetar på Kulingen

Monika Hedberg
Förskollärare
Email: monika.hedberg@tornadoskolan.se

  

Jouana Saleh
Barnskötare
Email:
jouana.saleh@tornadoskolan.se

Kontakt

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943119
128 32 Skarpnäck