Stormvinden

Vår verksamhet

Vi är en avdelning med barn i åldrarna 4- 5 år. Under barnens sista år på förskolan innan förskoleklass arbetar vi skolförberedande i olika aktiviteter.

På Stormvinden arbetar vi utifrån barns intresse och behov. Vi arbetar regelbundet med lärandeobjekt och olika temaarbeten. Under läsåret 2022-2023 kommer vi arbeta igenom alla Läroplansmål som berör förskolan. Vi har arbetat med matematik, digitalisering (IKT) där barnen har utforskat Green Screen. Genom Green Screen tränar vi olika förmågor i att vara källkritisk. Vi har även arbetat med hälsa under två av terminens hälsoveckor. Höstterminen fortsatte med FN veckan och jul i december.  Utöver lärandeobjekt och temaveckor där vi arbetade enskilt med olika ämnen arbetade vi med DBR (dialogical book reading) där hela förskolan arbetar målinriktat med språk. Hela förskolan har en röd tråd i valet av böckerna av Linda Palm. Vi arbetar alla med normer och värden anpassat utifrån ålder och mognad. Under vårterminen 2023 kommer vi läsa Pelle svanslös och arbeta med begrepp som blir skolförberedande. Exempelvis övertala. 

Mer undervisning under vårterminen 2023 blir: matematik (sortera och kategorisera), programmering, språk i form av två lärandeobjekt som heter Bokstavslandet, naturvetenskap (kemi), fotosyntes, programmering, matematik (mäta) och mycket mer. 

Stormvinden har ett gediget schema varje vecka där vi förbereder oss inför skolan. Vi arbetar dagligen med normer och värden, att ta ansvar och att visa hänsyn. 

Tornadoskolans förskola är en hälsoförskola där vi ser på hälsa utifrån olika perspektiv. Rörelse, kost, avslappning och utevistelse är en röd tråd i våra dagar. Vi vistas ute minst två gånger om dagen där vi går på utflykt till skog och park. Vi går även på promenader och utforskar närområde och utvecklar förmågor som är bra i trafiken.
Förskolan använder sig av Infomentor där vi dagligen lägger ut blogginlägg med text och bilder på vad era barn har varit med om under dagen. Bilderna tar vi tillsammans med barnen och reflekterar även med barngruppen om. Vi har förlängt vårt avtal med Polyglutt och på så sätt kan vi arbeta med digital läsning på många olika språk! 
 
loading...

Vi som arbetar på Stormvinden

Yasemin Korkmaz
Förskollärare
Email:
yasemin.korkmaz@tornadoskolan.se
 

  

Kontakt

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943117
128 32 Skarpnäck