Stormvinden

Vår verksamhet

Vi är en avdelning med barn i åldrarna 3,5- 5 år.

På stormvinden arbetar vi utifrån barns intresse och behov. Vi arbetar regelbundet med lärandeobjekt och olika temaarbeten. Under läsåret 2021-2022 har vi arbetat med geometri, Green screen, prepositioner, naturvetenskap i form av att ställa hypoteser, mäta och analog programmering. Under resterande termin kommer vi att arbeta med hållbar utveckling och teknik. Vi kommer även att arbeta med Rocka sockorna vecka 12 där vi belyser vikten av likheter och skillnader.
Stormvinden har ett gediget schema varje vecka där vi förbereder oss inför skolan. Vi arbetar dagligen med normer och värden, att ta ansvar och att visa hänsyn. Nytt för vårterminen 2022 är DBR (dialogical book reading) där hela förskolan arbetar målinriktat med språk. Hela förskolan har en röd tråd i valet av böckerna av Linda Palm. Stormvinden har under terminen hittills läst Samarbeta och Vänta på din tur. Vi kommer att fortsätta med två nya böcker under resterande termin.

Tornadoskolans förskola är en hälsoförskola där vi ser på hälsa utifrån olika perspektiv. Rörelse, kost, avslappning och utevistelse är en röd tråd i våra dagar. Vi vistas ute minst två gånger om dagen där vi går på utflykt till skog och park. Vi går även på promenader och utforskar närområde och utvecklar förmågor som är bra i trafiken.
Förskolan använder sig av Infomentor där vi dagligen lägger ut blogginlägg med text och bilder på vad era barn har varit med om under dagen. Bilderna tar vi tillsammans med barnen och reflekterar även med barngruppen om. En nyhet för våren 22 och hösten 22 är att förskolan har ett avtal med Polyglutt där vi dagligen kan erbjuda läsning utifrån alla barns modersmål.
 
loading...

Vi som arbetar på Stormvinden

Yasemin Korkmaz
Förskollärare
Email:
yasemin.korkmaz@tornadoskolan.se
 

  

Jill Chniti
Barnskötare
Email:
jill.chniti@tornadoskolan.se

Kontakt

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943117
128 32 Skarpnäck