Stormvinden

Vår verksamhet

Vi är en avdelning med barn i åldrarna 3,5- 5 år.

På stormvinden arbetar vi utifrån barns intresse och behov. Vi arbetar regelbundet med lärandeobjekt och olika temaarbeten. Under vårterminen 2021 har vi arbetat med hållbar utveckling, vattnets kretslopp, vårt inre solsystem, programmering och språk. Kommande hösttermin har vi planerat in olika ämnen att erbjuda barnen. Vi börjar med normer och värden för att skapa ett gott kompisklimat och startar arbetet med en digital teaterföreställning.

Vi pedagoger arbetar medutforskande och ser detta som en tillgång då vi kan fånga upp barnens funderingar och reflektioner. Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen varje dag. I den pedagogiska dokumentationen inkluderas även vårdnadshavare i form av fysisk dokumentation men också dagliga inlägg via Infomentor.
loading...

Vi som arbetar på Stormvinden

Yasemin Korkmaz
Förskollärare
Email:
yasemin.korkmaz@tornadoskolan.se
 

  

Jill Chniti
Barnskötare
Email:
jill.chniti@tornadoskolan.se

Kontakt

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943117
128 32 Skarpnäck