Stormvinden

Vår verksamhet

Vi är en avdelning med barn i åldrarna ungefär 4 - 5 år. Under barnens sista år på förskolan innan förskoleklass arbetar vi skolförberedande i olika aktiviteter utifrån barnens intresse och behov.  
 
I början av vårterminen startar vi alltid igång med värdegrund,- och gruppstärkande arbete. Vi påbörjar vårt arbete med DBR (dialogical book reading) på terminens första dag och börjar med boken Heja Pelle svanslös. Vårterminen kommer fortsätta med lärandeobjekt och temaveckor. Temaveckorna består av två olika hälsoveckor men också rocka sockorna, förskolans dag mfl. Våra lärandeobjekt kommer att inspireras av matematik, bland annat geometri men vi kommer också arbeta med fysik, fotosyntes , programmering, hållbar utveckling, skapande, rörelse och inom förskolans Läroplan 98/18.   Vi arbetar ämnesöverskridande i stor del i vår undervisning. På måndagar kommer vår musiklärare från Tornadoskolan och har en gemensam sångsamling med hela förskolans barn. Under dessa sångsamlingar sjunger, spelar och dansar vi tillsammans och planeringen genomförs av våra pedagoger tillsammans med musikläraren.  
 
Då förskolan har en hälsoprofil är det extra viktigt att vi arbetar med vad hälsa kan vara för det enskilda såväl som barngruppen i helhet. Vi vistas därför utomhus minst två gånger om dagen och två gånger i veckan har vi utflykt. På onsdagar åker vi iväg på längre utflykter och på torsdagar besöker vi skogen. Vi har då undervisning utomhus och kan arbeta med naturvetenskap, rörelse, språk, lekkoder och mycket mer. Vi besöker också biblioteket regelbundet för boklek och lån av böcker. De dagar vi inte har utflykt startar vi dagen med en kort promenad för att röra på oss men också prata fritt med varandra innan våra aktiviteter börjar. Tveka inte att fråga oss om ni har funderingar!   
loading...

Vi som arbetar på Stormvinden

Yasemin Korkmaz
Förskollärare
Email:
yasemin.korkmaz@tornadoskolan.se
 

  

Raquel Aballi Cousido
Barnskötare
Email:
raquel.aballi@tornadoskolan.se
 

Kontakt

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943117
128 32 Skarpnäck