Stormvinden

Vår verksamhet

Vi är en avdelning med barn i åldrarna 4- 5 år. Under barnens sista år på förskolan innan förskoleklass arbetar vi skolförberedande i olika aktiviteter.

På Stormvinden arbetar vi utifrån barns intresse och behov. Vi arbetar regelbundet med lärandeobjekt och olika temaarbeten. Under läsåret 2022-2023 kommer vi arbeta igenom alla Läroplansmål som berör förskolan. Vi kommer att börja med matematik och digitalisering (IKT) där barnen kommer arbeta med Green Screen. Genom Green Screen tränar vi olika förmågor i att vara källkritisk. Fortsatt under hösten kommer vi arbeta med hälsa under två av terminens hälsoveckor. Vi firar och arbetar även med FN veckan och jul i december.  Utöver lärandeobjekt och temaveckor där vi arbetar enskilt med olika ämnen arbetar vi med DBR (dialogical book reading) där hela förskolan arbetar målinriktat med språk. Hela förskolan har en röd tråd i valet av böckerna av Linda Palm. Vi arbetar alla med normer och värden anpassat utifrån ålder och mognad. 

Stormvinden har ett gediget schema varje vecka där vi förbereder oss inför skolan. Vi arbetar dagligen med normer och värden, att ta ansvar och att visa hänsyn. 

Tornadoskolans förskola är en hälsoförskola där vi ser på hälsa utifrån olika perspektiv. Rörelse, kost, avslappning och utevistelse är en röd tråd i våra dagar. Vi vistas ute minst två gånger om dagen där vi går på utflykt till skog och park. Vi går även på promenader och utforskar närområde och utvecklar förmågor som är bra i trafiken.
Förskolan använder sig av Infomentor där vi dagligen lägger ut blogginlägg med text och bilder på vad era barn har varit med om under dagen. Bilderna tar vi tillsammans med barnen och reflekterar även med barngruppen om. En nyhet för våren 22 och hösten 22 är att förskolan har ett avtal med Polyglutt där vi dagligen kan erbjuda läsning utifrån alla barns modersmål.
 
loading...

Vi som arbetar på Stormvinden

Yasemin Korkmaz
Förskollärare
Email:
yasemin.korkmaz@tornadoskolan.se
 

Farzaneh Mahmoudi
Barnskötare
Email:
farzaneh.mahmoudi@tornadoskolan.se

  

Jill Chniti
Barnskötare
Email:
jill.chniti@tornadoskolan.se

Kontakt

AdressTelefon
Pilotgatan 290709943117
128 32 Skarpnäck