Tillgänglighet 

Tillgänglighetsredogörelse


Tornadoskolan AB är ansvarig för tornadoskolan.se. Målet är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur tornadoskolan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 


Vad är digital tillgänglighet?
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Alla ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om man behöver använda något hjälpmedel eller inte.


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet (WCAG 2.1). I korthet kräver lagen tre saker:
- Publicering av tillgänglighetsutlåtande
- Möjlighet för användare att påtala brister
- Följandet av WCAG 2.1 - nivå AA


Hur tillgänglig är tornadoskolan.se?
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Eftersom lagen kräver att vi gör det möjligt för användare att påtala brister avseende hemsidans tillgänglighet kan användare använda formuläret till höger för att kontakta oss angående eventuella brister.

Kontakta oss för brister avseende hemsidans

I er kontakt med oss måste ni ange ett ämne för klagomålet samt vad det avser. Även efterfrågade kontaktuppgifter måste uppges. Klagomål går till rektor som därefter ansvarar för vidare hantering av ärendet.

Adress

Besöksadress
Gondolgatan 16
128 32 Skarpnäck
 

Öppettider expedition

Mån-Fre: 08.00 - 16.00
Telefontid, Mån-Tors: 08.00-11.00
Övrig tid kan ni mejla till:
ankie.glas@tornadoskolan.se
Lör och Sön: Stängt

Ring oss

Det går naturligtvis bra att ringa till oss under telefontider.

Ni når oss på 08- 447 35 40