Åk 7-9

Info ang. åk 7-9
Eleverna i åk 9 har praktik under v. 39. Eleverna i åk 8 har praktik under v. 46 och v.7. Utvecklingssamtalen hålls under v.43 och v.10.

Eleverna har möjlighet att påverka upplägg, arbetssätt och redovisningsform i viss omfattning. Alla lärare arbetar dagligen med elevansvar och elevinflytande.

Eleverna får prova flera lärstilar och har möjlighet att välja innehåll, utformning och redovisningsform.
 
Utvärdering, samtal och diskussion mellan elev och pedagog under/efter avslutat arbetsområde.

Här kan ni se en lathund för inloggning till Clio (digitalt läromedel) så att ni vårdnadshavare också kan logga in på elevernas iPad eller elevernas konto på en annan enhet som dator.

Följ oss gärna på Instagram!

Instagram

Årskurs 7

I åk 7 är Ami Shelton, Predrag Pavlovic och Ulrika Viltvinge mentorer.

Årskurs 8

I åk 8 är Kifah Moussali och Anneli Lidholm mentorer. 

Årskurs 9

I åk 9 är Melisa Suljanovic (Nathalie vikarie) och Oskar Wohlert mentorer. 

Vi som arbetar i åk 7-9

Predrag Pavlovic
Mentor i åk 7, undervisar i idrott i åk F-9.
Emai: predrag.pavlovic@tornadoskolan.se

Ulrika Viltvinge
Mentor i åk 7, undervisar i NO/ Teknik.
Förstelärare i NO- ämnen
Email: ulrika.viltvinge@tornadoskolan.se

Oskar Wohlert
Mentor i åk 9, undervisar i musik i åk F-9.
Email: oskar.wohlert@tornadoskolan.se


 

Melisa Suljanovic (föräldraledig)
Mentor i åk 9, undervisar i SO- ämnen.
Arbetslagsledare
Email: melisa.suljanovic@tornadoskolan.se

Kontakt

Lärare åk 7-9

    08- 447 35 48  välj anknytning
    1.    Lärare åk 7-9
    2.    Träslöjd/ Bild
    3.    Idrott

Ami Shelton
Mentor i åk 7, undervisar i slöjd och bild. 
Email: ami.shelton@tornadoskolan.se

Kifah Moussali
Mentor i åk 8, undervisar i matematik.
Förstelärare i matematik
Email: kifah.moussali@tornadoskolan.se

Nathalie Zemzemi (Vikarie för Melisa S)
Email: nathalie.zemzemi@tornadoskolan.se
 

Anneli Lidholm 
Mentor i åk 8, undervisar i svenska och engelska.
Email: anneli.lidholm@tornadoskolan.se

Hjalmar Adsenius
Resurspedagog åk 7-9
Email: hjalmar.adsenius@tornadoskolan.se

David Vincent Laib
Undervisar i franska i åk 6-9
Email: davidvincent.laib@tornadoskolan.se