Åk 7-9

Info ang. åk 7-9
Eleverna i åk 9 har praktik under v. 39. Eleverna i åk 8 har praktik under v. 46 och v.7. Utvecklingssamtalen hålls under v.43 och v.10.

Eleverna har möjlighet att påverka upplägg, arbetssätt och redovisningsform i viss omfattning. Alla lärare arbetar dagligen med elevansvar och elevinflytande.

Eleverna får prova flera lärstilar och har möjlighet att välja innehåll, utformning och redovisningsform.
 
Utvärdering, samtal och diskussion mellan elev och pedagog under/efter avslutat arbetsområde.

Här kan ni se en lathund för inloggning till Clio (digitalt läromedel) så att ni vårdnadshavare också kan logga in på elevernas iPad eller elevernas konto på en annan enhet som dator.

Följ oss gärna på Instagram!

Instagram

Årskurs 7

I åk 7 är Kifah Moussali och Anneli Lidholm mentorer. 

Årskurs 8

I åk 8 är Melisa Suljanovic och Oskar Wohlert mentorer. 

Årskurs 9

I åk 9 är Ami Shelton och Ulrika Viltvinge mentorer.

Vi som arbetar i åk 7-9

Kifah Moussali
Mentor i åk 7, undervisar i matematik.
Förstelärare i matematik
Email: kifah.moussali@tornadoskolan.se

Melisa Suljanovic
Mentor i åk 8, undervisar i SO- ämnen.
Arbetslagsledare
Email: melisa.suljanovic@tornadoskolan.se

Ami Shelton
Mentor i åk 9, undervisar i träslöjd och bild. 
Email: ami.shelton@tornadoskolan.se

David Vincent Laib
Undervisar i franska i åk 6-9
Email: davidvincent.laib@tornadoskolan.se

Kontakt

Lärare åk 7-9

    08- 447 35 48  välj anknytning
    1.    Lärare åk 7-9
    2.    Träslöjd/ Bild
    3.    Idrott

Anneli Lidholm 
Mentor i åk 7, undervisar i svenska och engelska.
Email: anneli.lidholm@tornadoskolan.se

Oskar Wohlert
Mentor i åk 8, undervisar i musik i åk F-9.
Email: oskar.wohlert@tornadoskolan.se


 

Ulrika Viltvinge
Mentor i åk 9, undervisar i NO/ Teknik och textilslöjd.
Förstelärare i NO- ämnen
Email: ulrika.viltvinge@tornadoskolan.se

Jannica Forsström
Socialpedagog 
Email: jannica.forsstrom@tornadoskolan.se

Hjalmar Adsenius
Resurspedagog åk 7-9
Email: hjalmar.adsenius@tornadoskolan.se