Åk 7-9

Info ang. åk 7-9
Eleverna i åk 8 och 9 har praktik under höstterminen. Åk 9 har praktik under v. 45 och åk 8 har praktik under v. 46.
Utvecklingssamtalen hålls under v.43 och v.10.

Eleverna har möjlighet att påverka upplägg, arbetssätt och redovisningsform i viss omfattning. Alla lärare arbetar dagligen med elevansvar och elevinflytande.

Eleverna får prova flera lärstilar och har möjlighet att välja innehåll, utformning och redovisningsform.
 
Utvärdering, samtal och diskussion mellan elev och pedagog under/efter avslutat arbetsområde.

Här kan ni se en lathund för inloggning till Clio (digitalt läromedel) så att ni vårdnadshavare också kan logga in på elevernas iPad eller elevernas konto på en annan enhet som dator.

Följ oss gärna på Instagram!

Instagram

Årskurs 7

I åk 7 är Melisa Suljanovic och Oskar Wohlert mentorer. 

Årskurs 8

I åk 8 är Andreas Larsson och Ami Shelton mentorer.

Årskurs 9

I åk 9 är Ulrika Viltvinge och Kifah Moussali mentorer.   

Vi som arbetar i åk 7-9

Melisa Suljanovic
Mentor i åk 7, undervisar i svenska och engelska.
Email: melisa.suljanovic@tornadoskolan.se

Ami Shelton
Mentor i åk 8, undervisar i träslöjd och bild. 
Email: ami.shelton@tornadoskolan.se

Kifah Moussali
Mentor i åk 9, undervisar i matematik.
Förstelärare i matematik
Email: kifah.moussali@tornadoskolan.se

David Vincent Laib
Undervisar i franska i åk 6-9
Email: davidvincent.laib@tornadoskolan.se

Kontakt

Lärare åk 7-9

    08- 447 35 48  välj anknytning
    1.    Lärare åk 7-9
    2.    Träslöjd/ Bild
    3.    Idrott

Oskar Wohlert
Mentor i åk 7, undervisar i musik i åk F-9.
Email: oskar.wohlert@tornadoskolan.se


 

Andreas Larsson
Mentor i åk 8, undervisar i geografi, samhällskunskap, religion och historia.
Arbetslagsledare
Email: andreas.larsson@tornadoskolan.se

Ulrika Viltvinge
Mentor i åk 9, undervisar i NO/ Teknik och textilslöjd.
Förstelärare i NO- ämnen
Email: ulrika.viltvinge@tornadoskolan.se

Hjalmar Adsenius
Resurspedagog åk 7-9
Email: hjalmar.adsenius@tornadoskolan.se