Åk 7-9

Info ang. åk 7-9
Elever i åk 7-9 går som vanligt fram tills att region Stockholm rekommenderar annat.

Läsåret 20-21 har eleverna i åk 9 har praktik under höstterminen (v. 45) och under vårterminen (v. 8). Eleverna i åk 8 har praktik under höstterminen (v. 46).
Utvecklingssamtalen kommer att hållas under v.43.

Eleverna har möjlighet att påverka upplägg, arbetssätt och redovisningsform i viss omfattning. Alla lärare arbetar dagligen med elevansvar och elevinflytande.

Eleverna får prova flera lärstilar och har möjlighet att välja innehåll, utformning och redovisningsform.
 
Utvärdering, samtal och diskussion mellan elev och pedagog under/efter avslutat arbetsområde.

Följ oss gärna på Instagram!

Instagram

Årskurs 7

I åk 7 är Maria Flaschner och Hjalmar Adsenius mentorer. 

Årskurs 8

I åk 8 är Cecilia Rahm Engström och Gabriel Polotto mentorer. 

Årskurs 9

I åk 9 är Andreas Larsson och Ami Shelton mentorer.

Vi som arbetar i åk 7-9

Maria Flaschner
Mentor i åk 7, undervisar i matematik.
Förstelärare i matematik
Email: maria.flaschner@tornadoskolan.se

Gabriel Polotto
Mentor i åk 8, undervisar i musik i åk F-9.
Email: gabriel.polotto@tornadoskolan.se


 

Ami Shelton
Mentor i åk 9, undervisar i träslöjd och bild. 
Email: ami.shelton@tornadoskolan.se

Kontakt

Lärare åk 7-9

    08- 447 35 48  välj anknytning
    1.    Lärare åk 7-9
    2.    Träslöjd/ Bild
    3.    Idrott

Hjalmar Adsenius
Mentor i åk 7, undervisar i kemi och fysik
Email: hjalmar.adsenius@tornadoskolan.se

Cecilia Rahm Engström
Mentor i åk 8, undervisar i svenska, engelska och franska.
Förstelärare i svenska
Email: cecilia.rahmengstrom@tornadoskolan.se

Andreas Larsson
Mentor i åk 9, undervisar i geografi, samhällskunskap, religion och historia.
Arbetslagsledare
Email: andreas.larsson@tornadoskolan.se

Katarina Milutinovic
Extra resurslärare, undervisar i biologi och teknik
Email: katarina.milutinovic@tornadoskolan.se

loading...