Elevhälsa

Elevhälsans arbete

Enligt skollagen omfattar elevhälsan på Tornadoskolan medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med inlärningsproblematik, sociala svårigheter eller beteendeproblem. Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med alla övriga pedagoger på skolan. Tillsammans stöttar vi elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet arbetar i nära dialog med lärarna på skolan.  

Elevhälsans medicinska insatser (skolhälsovården) består av skolsköterska och skolläkare. Vi samarbetar med SkolPool som har det medicinska ansvaret på Tornadoskolan. Klicka på SkolPool och läs mer om deras verksamhet.
Vi tar över efter barnhälsovården, BVC, då barnet börjar skolan. Vi fullföljer det vaccinationsprogram som inleddes där samt erbjuder fortsatta hälsobesök. Dessa hälsobesök innefattar hälsokontroller (tillväxt, rygg, syn, hörsel) och individuella hälsosamtal enligt Skolhälsans riktlinjer. Självklart kan elever och vårdnadshavare kontakta skolhälsovården på eget initiativ när det behövs. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt. 

Elever som har behov av särskilda insatser, som t.ex. vid olika sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar, fungerar skolhälsovården som en länk mellan elev/vårdnadshavare, behandlande läkare och skolan. Även elevernas arbetsmiljö bevakas ur ett medicinskt perspektiv. Då vårt uppdrag främst är förebyggande utför vi endast enklare sjukvård och hänvisar ofta till landstinget för vård.

Vi som ingår i Elevhälsoteamet

Djordje Petrovic
Rektor
Tel: 08-447 35 41 
djordje.petrovic@tornadoskolan.se

Anne Korkmaz
Biträdande rektor 
Tel: 08-447 35 40 anknytning 4
anne.korkmaz@tornadoskolan.se

Åsa Hemlin
Skolsköterska
Arbetar måndag, torsdag och fredag (jämna veckor)
Tel: 08-447 35 46         
asa.hemlin@tornadoskolan.se       

Skolpsykolog & kurator
Kontakt med skolpsykolog/ kurator tas via elevhälsoteamet.            

   

Jannica Forsström
Socialpedagog
Tel: 08-447 35 47
jannica.forsstrom@tornadoskolan.se

Ulrika Adolfsson 
Speciallärare
Tel: 08-447 35 47
ulrika.adolfsson@tornadoskolan.se

Jeanette Nilsson
Lärare i Studion 
Emai: jeanette.nilsson@tornadoskolan.se

Hjalmar Adsenius
Resurspedagog 
Tel: 08-447 35 47
hjalmar.adsenius@tornadoskolan.se