Åk F-3

Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande under hela läsåret. Åk F-3 har en tydlig årsplanering för större temaarbeten som ibland även involverar åk 4-6 och 7-9. Temaarbeten ska bygga på elevernas nyfikenhet och skapa lust till inlärning. Eleverna involveras i planeringen, utformningen och utvärderingen.

Vi har ett nära samarbete med den fritidshemspedagog som är ansluten till klassen och planerar aktiviteter och utflykter tillsammans. 

Alla pedagoger har schemalagda rastvärdar med olika uppdrag på skolgården.

Om du vill läsa mer om vårt arbete kan du göra det här!

Följ oss gärna på Instagram!

Instagram

Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar Therese Lund och Ismeta Nezirevic.

Årskurs 2

I åk 2 Sofia Hammarlund klassföreståndare och Melissa Meza fritidspedagog.

Vi som arbetar i årskurs F-3

Årskurs 1

I åk 1 är Jeanette Nilsson klassföreståndare och Radmila Milosavljevic fritidspedagog.

Årskurs 3

I åk 3 är är Nathalie Zemzemi klassföreståndare och Radmila Milosavljevic fritidspedagog.

Ismeta Nezirevic
Förskoleklass
Email:
ismeta.nezirevic@tornadoskolan.se

Jeanette Nilsson
Årskurs 1
Email: jeanette.nilsson@tornadoskolan.se
 

Sofia Hammarlund
Årskurs 2
Email: sofia.hammarlund@tornadoskolan.se
 

Therese Lund 
Förskoleklass
Email: therese.lund@tornadoskolan.se

Nathalie Zemzemi
Årskurs 3
Arbetslagsledare
Email: nathalie.zemzemi@tornadoskolan.se
 

Kontakt

Lärare åk F-3 

    Förskoleklass                        Ni når lärarna genom att ringa på  
   08- 447 35 44 eller 0709943107   fritidshemmens respektive nummer.
    08- 447 35 45 välj anknytning
          1.  Årskurs 1     (0709943104)
2.  Årskurs 2     (0709943105)
3.  Årskurs 3     (0709943106)